Meten is weten, gissen is missen

In de sportmedische, paramedische en trainingsbegeleiding wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van testgegevens. Gestandaardiseerd meten van gezondheid en fitheid geldt als één van de basisvoorwaarden voor het opstellen van een adequaat programma ter bevordering van fitheid en gezondheid. Een goede testserie biedt de volgende voordelen en mogelijkheden:

1. Een objectieve bepaling van de gezondheidsstatus/het fitheidsniveau.
   Zo clean mogelijk wordt de stand van zaken op een zeker moment vastgesteld.

2. Basis voor individueel programma.
    Het vastgelegde niveau kan als vertrekpunt gebruikt worden voor een individueel gericht programma.

3. Het meet individuele vooruitgang.
   Bij een herhalingstest kunnen de eigen scores vergeleken worden.

 

Wilt u meer weten over de diverse test mogelijkheden, lees dan verder.

fitkit1FitKit® fysiofitheidscan
        ThePerformanceMatrix        topwatch logo