Op het adres Zoutmanstraat 55 kan er onder supervisie van de sportfysiotherapeuten optimaal medisch getraind worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de meest moderne Enraf Nonius (kracht)oefenapparatuur en software, de LifeFitness cardiolijn, Reha Supply haltermateriaal en de FitKit- en Topwatch testsoftware.

Trainen voor wie?

DSC00271.01

Men kan goed functioneren als er een evenwicht is tussen de belastbaarheid en de dagelijkse belasting. Met andere woorden: er moet een balans zijn tussen wat u van uw lichaam vraagt en wat uw lichaam aan kan. Verstoring van de balans kan onder andere veroorzaakt worden door te weinig en te eenzijdig bewegen. Trainen is noodzakelijk om de fysieke belastbaarheid van patiënten of ex-patiënten te vergroten. Zo kan het zinvol zijn om na een fysiotherapeutische behandeling enige tijd door te trainen om nog bestaande klachten de baas te worden of om herhaling in de toekomst te voorkomen.
De medische training is niet aan leeftijd of sportactiviteit gebonden. De systemen zijn goed toegankelijk, zeer eenvoudig instelbaar en eenduidig te doorlopen. Ook mensen zonder ervaring met krachttoestellen zullen zich zeer snel thuis voelen op onze EN-Strength apparatuur. Meestal loopt de aanmelding via de huisarts, medisch specialist of collega (sport)fysiotherapeut. Een verwijzing is echter niet noodzakelijk, u kunt dus ook op eigen initiatief medische training gaan doen.

Effectiviteit
Ten gevolge van trainen zoals door ons aangeboden treden er lichamelijke veranderingen op: de zogenaamde trainingseffecten (denk hierbij aan fysiologische veranderingen in de spieren en de bloedcirculatie). De effectiviteit van medisch trainen is onder andere goed aangetoond bij patiënten met chronische lage rugpijn. Om een training effectief te kunnen noemen zal deze ten minste 60 minuten bedragen en frequent moeten worden herhaald. De effectiviteit neemt toe met de mate waarin men rond een vastgestelde intensiteit (bijvoorbeeld hartslag of kilogrammen) traint. Naast inspanning is de herstelfase van wezenlijk belang. Om een goed oefenresultaat te bereiken moeten inspanning en herstel elkaar optimaal afwisselen.

Trainingdoelen
Mensen die bij ons trainen hebben de volgende trainingsdoelen:

  • toename van de belastbaarheid van het spier-en gewrichtstelsel
  • verbeteren van de stabiliteit door doelgericht trainen.
  • verbeteren van het uithoudingsvermogen-vergroten van de snelheid-verbeteren van de coördinatie
  • vergroten van de lenigheid

De werkwijze
Na een intake en eventueel een FitKit test zal aan de hand van klacht(en) en trainingsdoel(en) of prioriteit een individueel uitgebalanceerd trainingsprogramma worden opgesteld. De fysiotherapeut bepaalt met u de keuze van de oefeningen, het aantal sets, herhalingen en duur van de pauzes per oefening en natuurlijk de grootte van de weerstand. Doseren en registreren zijn hierbij sleutelbegrippen. Door de deskundige paramedische begeleiding in combinatie met de veilige computer en luchtdruk gestuurde trainingsapparatuur is de kans op overbelasting of blessures gering. Bediening van de apparatuur is eenvoudig (chipcard) en de resultaten worden volautomatisch toegevoegd aan uw trainingsgegevens. Begeleiding is noodzakelijk totdat men zelfstandig zijn oefeningen kan uitvoeren. Er wordt dus op verantwoorde wijze gewerkt aan het functieherstel.
Mede doordat men in een prettige sfeer en meestal gelijktijdig met meerdere traint ontstaat er een goede motivatie.
Een herhalingstest wordt gedaan om te bepalen of de doelstellingen zijn gehaald en of aanpassing van het trainingsprogramma noodzakelijk is.
In overleg met de begeleidende NVFS Sportfysiotherapeut® kan een oefenprogramma voor thuis worden opgebouwd om de zelfredzaamheid te bevorderen en om herhaling van klachten te voorkomen.

Veiligheid
De fysiotherapeuten van Herstelsnel.nl zijn getraind om te reanimeren. In geval van een circulatiestilstand door ventrikelfibrilleren kunnen zij reanimeren met gebruikmaking van de aanwezige AED.

Vergoeding
Preventief trainen of fitness zal niet door de (aanvullende) zorgverzekering vergoed worden. Curatieve of medische behandeling wordt door een groot aantal zorgverzekeraars wel vergoed. Kijk hiervoor in uw aanvullende polisvoorwaarden.