Sportrevalidatie/hersteltrainer NVFS®

De nieuwe specialisatie binnen de sportfysiotherapie. Gedoseerd op het Nationaal Sport Centrum Papendal door Toine van de Goolberg voormalig top atleet, bondscoach KNAU, en conditie- en hersteltrainer van Feyenoord. In geval van de sportfysiotherapeut als hersteltrainer is er sprake van integratie van medische kennis en toegepaste inzichten in de trainingsleer. Door actief revalideren wordt de belastbaarheid verhoogd, om zo de klachten te elimineren en vervolgens te voorkomen.

Een complete en moderne visie
Voordat er begonnen kan worden met revalidatietraining zal een deugdelijke analyse plaats moeten vinden om te bepalen aan welke eisen de patiënt-sporter uiteindelijk moet voldoen. Het zal duidelijk zijn dat een niet-sporter op een ander niveau zal trainen dan een topsporter en er verschil bestaat tussen duursport en explosieve sport. Er moet sportspecifiek getraind worden om de gewenste belastbaarheid terug te gewinnen.

DSC00132 DSC00169.01
Revalidatie binnen Revalidatie buiten

Nadat door middel van de analyse de relevante prestatiebepalende factoren zijn geselecteerd start de training aan de hand van een protocol met al zijn belastingsvariabelen (zoals de trainingsomvang, intensiteit, pauzes en frequentie). De motorische grondeigenschappen snelheid, kracht en uithoudingsvermogen worden systematisch geoefend. Variatie van de oefenstof en het aanpassen van de belastingsvariabelen behoren tot het specialisme van de hersteltrainer. Uiteindelijk als alle stappen van het protocol succesvol zijn doorlopen, zal na een geslaagde try out de overgang plaats kunnen vinden naar de betreffende sporttraining.

Materiaal
De hersteltrainer zal bij de krachtopbouw veelvuldig en bij voorkeur gebruik maken van een ruim assortiment aan dumbbells (handhalters), barbells (halters), medicinballen en andere oefenmaterialen. Hij doet hiermee een beroep op actieve stabiliteit van de sporter en werkt hiermee naar functioneel en sportspecifiek bewegen.

De aspecten uithoudingsvermogen en snelheid kunnen op basis van de bijzonder ruime huisvesting deels binnen de muren van Herstelsnel.nl® worden getraind maar voor uitgebreidere training van deze eigenschappen zal het sportveld opgezocht worden waarbij het element kracht ook weer wordt geïntegreerd in de oefenstof. Dit mondt uit in spannende en gevarieerde trainingen, uithoudingsvermogen wordt door middel van "Polar/Suunto hartslagmeting" gecontroleerd.

Voor wie is hersteltraining geschikt?
Het is het een misverstand om te denken dat het specialisme hersteltraining er alleen is voor topsporters. Iedere geblesseerde sporter van jong tot oud, van breedte tot topsport niveau en van solist tot teamspeler kan een beroep doen op de revalidatietraining.

Meestal loopt de aanmelding via de huisarts, medisch specialist (vaak de sportarts), collega (sport)fysiotherapeut, trainer of verzorger van de sportvereniging. Rechtstreeks contact is natuurlijk ook mogelijk. Na de intake, zal meestal eerst (sport)fysiotherapeutische behandeling noodzakelijk zijn waarna een op maat gesneden sportrevalidatieprogramma opgesteld wordt. Dan kan het echte (veld)werk beginnen.

De duur en het resultaat van de behandeling

20170328hbscrickeEen wedstrijdsporter wil snel weer aan wedstrijden meedoen. De revalidatietijd is afhankelijk van de ernst en de hersteltijd van het geblesseerde weefsel. Bij niet al te zware letsels start na circa drie weken van sportfysiotherapie de werkelijke hersteltraining. Planning in revalidatie is alleen waardevol als de trainingsfrequentie hoog genoeg is en waarbij de ideale arbeid- rustverhouding in acht wordt genomen. Dus naast de aard van het letsel is ook de tijd die de sporter aan het revalideren kan besteden van grote invloed evenals het doel van de sporter. Tenslotte blijkt het geloof in het herstel een stimulus te zijn voor het zenuwstelel om het genezingsproces positief te beïnvloeden. De wil om beter te worden is daarmee een belangrijke stap voor het uiteindelijke herstel.
Als sporter ben jij je meer bewust van wat je lichaam wel of niet meer kan. Soms is de ernst van de blessure zodanig, dat de oude situatie niet meer bereikt kan worden. Gelukkig zal de sporter meestal zijn vroegere niveau weer hervinden. Het kan zelfs zo zijn dat de sporter na de revalidatie een beter niveau haalt, simpelweg omdat op basis van een goede analyse niet eerder geconstateerde tekortkomingen, bijvoorbeeld op het gebied van kracht of snelheid, extra aandacht hebben gekregen tijdens de revalidatie.