Image   Image

Fysiotherapie
Bent u verwezen door een huisarts of medisch specialist, dan kunt u een afspraak maken. Met ingang van 1 januari 2006 kunt u ook zonder verwijzing van een medicus rechtstreeks naar de fysiotherapeut gaan. Deze Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van uw fysiotherapeut. De fysiotherapeut zal de huisarts echter blijven informeren. Zodoende blijft deze de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De specialisaties binnen de praktijk geven de mogelijkheid tot intercollegiale verwijzing. Daarnaast heeft de praktijk bijzonder goede contacten met andere paramedici en medisch specialisten in de regio, dat kan in het geval van specifieke behandeling of uitgebreider onderzoek van belang kan zijn.

Vergoeding
Vergoeding van uw behandeling(en) door de zorgverzekeraar zal plaatsvinden indien u hiervoor een aanvullende polis hebt afgesloten. Voor personen tot 18 jaar zit fysiotherapie in het basispakket. Ook in 2023 hebben wij weer overeenkomsten met alle Zorgverzekeraars. Informatie over vergoeding van fysiotherapie door verzekeraars in het jaar 2023 vindt u op deFysiotherapeut.com en op Fysiovergoeding.nl. Onze tarievenlijst voor niet verzekerden treft u aan op deze website en in de wachtruimte. Een reguliere behandeling kost in 2023: € 40,95.

Kwaliteit
De fysiotherapeuten van Herstelsnel.nl® staan geregistreerd in Het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Vanuit deze beroepsorganisatie wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van de fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek.
Herstelsnel.nl maakt gebruik van het softwareprogramma Intramed. Dit is een concept dat kwaliteitsbewaking en procescontrole aanstuurt door middel van een elektronisch patiëntenvolgsysteem.
Naast de reguliere fysiotherapie zijn de specialisaties sportfysiotherapie en manuele therapie vertegenwoordigd in de praktijk. Ook hiervoor wordt voldaan aan de kwaliteitseisen die worden gesteld voor registratie in het CKR. De fysiotherapeuten van Herstelsnel.nl® doen veelvuldig aan na- en bijscholing waardoor zij op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Voor uitgebreide informatie kunt u kijken op deFysiotherapeut.com.
De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Slechts de fysiotherapeut die staat ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) mag zelfstandig patiënten behandelen. Vanzelfsprekend voldoen de fysiotherapeuten van Herstelsnel.nl® aan deze eis. Aan de hand van onderstaande BIG-inschrijfnummers kunt u onze registraties checken.

69033382904: J. Coster
49045711104: S.I. König
89920359304: B. Kaster
                      :

KNFG