Image   Image

NVFS Sportfysiotherapeut®
De NVFS Sportfysiotherapeut® is een fysiotherapeut die zich heeft gespecialiseerd in sport en sporters. Na zijn studie heeft hij zich verder geschoold tot sportfysiotherapeut. Daardoor weet hij welke eisen een sport aan het lichaam stelt, wat bewegen met ons doet en wat de motivatie van sporters is. In Nederland zijn circa 450 geregistreerde NVFS Sportfysiotherapeuten® actief. Met andere woorden: 4% van de Nederlandse fysiotherapeuten heeft zich gespecialiseerd tot sportfysiotherapeut. De NVFS Sportfysiotherapeut® is geregistreerd bij het centraal kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS). Door deze registratie kunt u ervan verzekerd zijn dat uw sportfysiotherapeut actief zijn kennis en vaardigheden op peil houdt via bij- en nascholing en congressen.

De NVFS Sportfysiotherapeut® is in staat om op het vlak van sport en gezondheid te adviseren, te behandelen en te begeleiden. Dat geldt niet alleen in een medische setting als de dokter doorverwijst. Iedereen kan rechtstreeks een afspraak maken.

Vergoeding
(Sport)fysiotherapie wordt vergoed overeenkomstig het tarief voor reguliere fysiotherapie. Betaling door de zorgverzekeraar zal plaatsvinden als men hiervoor een aanvullende polis heeft afgesloten. Voor personen tot 18 jaar zit fysiotherapie in het basispakket. Het tarief voor niet verzekerden is in 2023: € 40,95.

Wil je meer weten over sportfysiotherapie, bezoek dan ook de site van de NVFS.
Voor meer informatie over sport, bewegen en gezondheid: SPORTZORG.
NOC*NSF is een partner van de NVFS.

sportzorg2 nvfs