Geblesseerd

Je bent geblesseerd. Natuurlijk wil je zo snel mogelijk je sport weer hervatten. Sportminded als ze bij Herstelsnel.nl® zijn, weten zij hoe jij je voelt en zij zullen er alles aan doen om je zo snel mogelijk weer op het oorspronkelijke prestatieniveau te krijgen. Na een nauwkeurige analyse van het letsel vindt behandeling van de blessure plaats. De behandeling zal zoveel mogelijk sportspecifiek en functioneel zijn, enerzijds afgestemd op de mogelijkheden en anderzijds op sport die je beoefent. Aspecten als kracht, lenigheid, coördinatie, snelheid en uithoudingsvermogen worden in de behandeling opgenomen. Bij Herstelsnel.nl® adviseert men ook hoe je tijdens de blessureperiode zo fit mogelijk kunt blijven. Voor het traject na de blessurebehandeling, de opbouw van je training, verwijzen wij naar het item Sportrevalidatie op deze site.

geblesseerd
Achterste kruisband revalidatie handballer Thierry van Zundert

 

Sportmedisch netwerk
Soms gaat het om een complexe blessure of vraagt de situatie om specifieke aandacht. Het is goed om te weten dat Herstelsnel.nl® deel uitmaakt van een sportmedisch netwerk. Herstelsnel.nl® is aangesloten bij het Haags Goud. Binnen de praktijk is er mogelijkheid voor Manuele Therapie. Soms zal er voor het stellen van een goede diagnose een consult met een sportarts of orthopedisch chirurg geadviseerd worden. Er zijn goede contacten met de beste sportmedische specialisten in de regio. Ook voor voetanalyse en zonodig het aanmeten van zolen zijn er uitstekende relaties.

Advies en begeleiding
Met sportspecifieke problemen kun je bij Herstelsnel.nl® terecht. Ook kan je fitheid uitgebreid getest worden. Dit kan via het FitKit protocol. Aan de hand van metingen en met behulp van speciale computersoftware wordt de mate van fitheid bepaald. Dit maakt het mogelijk om nog gerichter te adviseren. Een herhalingstest in een later stadium geeft aan of je op de goede weg bent. Voor meer hierover verwijzen wij naar "Testen en Meten" op deze site.

Vergoeding
(Sport)fysiotherapie wordt vergoed overeenkomstig het tarief voor reguliere fysiotherapie. Betaling door de zorgverzekeraar zal plaatsvinden als men een hiervoor een aanvullende polis heeft afgesloten. Voor personen tot 18 jaar zit fysiotherapie in het basispakket. Het tarief voor niet verzekerden bedraagt in 2023: € 40,95.

Wil je meer weten over sportfysiotherapie, bezoek dan ook de site van de NVFS.
Voor meer informatie over sport, bewegen en gezondheid: SPORTZORG.
NOC*NSF is een partner van de NVFS.