Rechten patiënten/cliënten met betrekking tot persoonsgegevens
1. Recht om in te zien.
2. Recht om te wijzigen.
3. Recht om vergeten te worden (binnen 3 maanden na het verzoek).
4. Recht om gegevens over te dragen.
5. Recht op informatie.
6. Recht om een klacht in te dienen.
7. Recht om een bezwaar in te dienen.