12.11.2019 | 07:42 | 5°C

Met ingang van 2019 hebben wij als Herstelsnel.nl om administratieve- en financiële reden geen overeenkomst afgesloten met Zorgverzekeraar Zilveren Kruis/Achmea. Hieronder vallen de volgende Verzekeraars en Volmachten:

* Zilveren Kruis
* Interpolis
* OZF
* Avéro
* FBTO
* Aevitae Avéro
* IAK Avéro.

De consequentie hiervan is dat wij u persoonlijk een factuur verstrekken volgens ons praktijktarief en dat u zelf voor de betaling daarvan dient zorg te dragen.
U kunt vervolgens de factuur indienen bij uw Zorgverzekeraar waarna u 75% van het verzekeringstarief vergoed zal krijgen.

Wij realiseren ons dat dit een maatregel is met vervelende consequenties voor onze patiënten.
Helaas konden wij niet langer voldoen aan de uitgebreide administratieve eisen van deze Zorgverzekeraar en blijft daarbij de vergoeding al jaren achter bij wat wij aanvaardbaar vinden.
Bij intake proberen wij de betreffende verzekerden hierover al direct te informeren. Voor alle duidelijkheid nogmaals deze uitleg.

Vertrouwende op uw begrip en dank voor het vertrouwen in onze praktijk.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Coster
Sven König
Berend Kaster
Ariël De Prieto

Herstelsnel.nl - Zoutmanstraat 55 - 2518 GN Den Haag - Tel. 070-3644646
Herstelsnel.nl - E. Wijtemaweg 3A - 2565 AA Den Haag - Tel. 070-3232338