Update info coronavirus (bijgewerkt zondag 2-5-2021)

Let op: aangepaste openingstijden praktijk Zoutmanstraat:
Ma 07:30  - 19:00 
Di. 07:30  - 17:30
Wo.8:00   - 12:00
Do 07:30  - 19:30
Vr. 08:00  - 17:00
Za.10:00  - 12:30 
Medische Training op afspraak! Beperkt aantal cliënten te gelijkertijd in de oefenruimte.
Neem kennis van onze maatregelen bij entree van de praktijk.

Let op: aangepaste openingstijden locatie HBS:
Maandag, dinsdag en donderdag vanaf 14:00 tot 18:30 u.
Woensdag vanaf 13.00 tot 20:00 u.
Vrijdag gesloten.
Behandelingen op afspraak met Berend Kaster: 06-34297405.
Neem kennis van onze maatregelen bij entree van de praktijk.

Coronavirus (COVID-19)
In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus.
Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken.
Het nieuwe coronavirus heeft zich inmiddels wereldwijd verspreid.
Ook in Nederland is het virus opgedoken. Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid).
Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.

Besmettelijkheid
De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Eén ziek persoon kan gemiddeld twee anderen besmetten. Dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt. Er zijn signalen dat mensen die (nog) geen symptomen vertonen, toch het virus kunnen overbrengen.
Er is een groot risico op besmetting als iemand voldoet aan de volgende criteria:
- In een risicogebied geweest óf bij iemand die het coronavirus heeft.
- Koorts (38° C of hoger) heeft.
- Moeilijk hoest of ademt.

Maatregelen
De belangrijkste voorzorgsmaatregelen die je kan nemen om besmettingsrisico's te beperken:
- Was je handen regelmatig en langdurig (20 sec.) met zeep of gebruik onze alcohol dispensers.
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes.
- Geen handen schudden.
- Blijf thuis als je symptomen van COVID-19 hebt.(zie*)
- Houd 1.5 meter afstand tot elkaar.

Beleid Herstelsnel.nl
Op basis van adviezen en informatie van WVS en de richtlijnen van het RIVM heeft een Expert Team Corona van het KNGF een stroomschema opgesteld, dat wij zullen hanteren naast onze eigen professionele afweging, om te komen tot de beslissing van het al dan niet leveren van fysiotherapeutische zorg. De intake/triage vindt telefonisch/online plaats. Bij voorkeur begeleiden wij onze patiënten per telefoon/video consult. In geval van noodzaak, en als uitstel niet mogelijk is, kunnen we besluiten tot hands off behandeling (op 1.5 meter). Is face-to-face consult dringend noodzakelijk, en kan er geen 1.5 meter afstand gehouden worden, dan zal het fysieke contact tot een minimum beperkt worden met inachtneming van het algemeen hygiëne protocol. Met het veilig en verantwoord opschalen van de paramedische zorg zijn ook ouderen (≥70 jaar) en personen met een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19 weer welkom in de praktijk. Wij beoordelen per situatie het gebruik van PBM (Persoonlijke Beschermings Middelen). In geval van face to face behandeling verzoeken wij ook de patiënt om een mondkapje te gebruiken.
Leidraad bij het opschalen zijn het opvolgen van de regels aangaande "social distancing" en toepassing van het algemeen hygiëne protocol (zichtbaar opgehangen in onze beide praktijken).

(*) Als symptomen bij (mogelijk) COVID-19 worden beschouwd:
- klachten van (neus)verkoudheid
- hoesten, kuchen of niezen
- loopneus
- keelpijn
- verhoging (= tot 38°) of koorts
- kortademigheid
- hoofdpijn
- branderige ogen
- moeheid
- je ziek voelen
- diarree
U kunt ervan uitgaan dat uw behandelend fysiotherapeut zelf ook niet één van deze verschijnselen heeft. Is dit wel het geval, dan zal deze collega niet in de praktijk komen.

Wij proberen zo hygiënisch mogelijk te werk te gaan en verwachten dat ook van onze patiënten. Wij verzoeken u om kennis te nemen van onze maatregelen bij entree van de praktijk en de adviezen van de fysiotherapeuten op te volgen. Voor meer betrouwbare informatie verwijzen wij naar de websites van het RIVM, de GGD en Thuisarts.nl.