Update info coronavirus (bijgewerkt zondag 26-6-2021)

Coronavirus (COVID-19)
In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus.
Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken.
Het nieuwe coronavirus heeft zich inmiddels wereldwijd verspreid.
Ook in Nederland is het virus opgedoken. Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid).
Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.

Besmettelijkheid
De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Eén ziek persoon kan gemiddeld twee anderen besmetten. Dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt. Er zijn signalen dat mensen die (nog) geen symptomen vertonen, toch het virus kunnen overbrengen.
Er is een groot risico op besmetting als iemand voldoet aan de volgende criteria:
- In een risicogebied geweest óf bij iemand die het coronavirus heeft.
- Koorts (38° C of hoger) heeft.
- Moeilijk hoest of ademt.

Maatregelen
De belangrijkste voorzorgsmaatregelen die je kan nemen om besmettingsrisico's te beperken:
- Was je handen regelmatig en langdurig (20 sec.) met zeep of gebruik onze alcohol dispensers.
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes.
- Geen handen schudden.
- Blijf thuis en laat je testen als je symptomen van COVID-19 hebt.(zie*) of contact hebt gehad met een besmet persoon.
- Houd 1.5 meter afstand tot elkaar.
- Laat je vaccineren!

Beleid Herstelsnel.nl
Wij volgen de richtlijnen van onze beroepsgroep het KNGF. 
Leidraad bij het opschalen zijn het opvolgen van de regels aangaande "social distancing" en toepassing van het algemeen hygiëne protocol (zichtbaar opgehangen in onze beide praktijken).

Behandelingen. Voor fysiotherapeuten vervalt vanaf 26 juni 2021 de verplichting om een mondmasker te dragen tijdens de behandeling.
Wij beoordelen per situatie het gebruik van PBM (Persoonlijke Beschermings Middelen). In geval van face to face behandeling kunnen wij ook de patiënt verzoeken om een mondkapje te gebruiken.
De gezondheidscheck is wel voorwaarde, net zoals de registratie voor bron- en contactonderzoek en het naleven van de hygiënemaatregelen.
Quarantaine/testen. De bestaande adviezen veranderen niet: 10 dagen preventief in quarantaine, vanaf het moment dat je contact heb gehad met een besmette persoon.
U kunt ervan uitgaan dat uw behandelend fysiotherapeut niet besmet is. Is dit wel het geval, dan zal deze collega niet in de praktijk komen.

(*) Als symptomen bij (mogelijk) COVID-19 worden beschouwd:
- klachten van (neus)verkoudheid
- hoesten, kuchen of niezen
- loopneus
- keelpijn
- verhoging (= tot 38°) of koorts
- kortademigheid
- hoofdpijn
- branderige ogen
- moeheid
- je ziek voelen
- diarree

Wij proberen zo hygiënisch mogelijk te werk te gaan en verwachten dat ook van onze patiënten. Wij verzoeken u om kennis te nemen van onze maatregelen bij entree van de praktijk en de adviezen van de fysiotherapeuten op te volgen. Voor meer betrouwbare informatie verwijzen wij naar de websites van het RIVM, de GGD en Thuisarts.nl.