05.04.2020 | 16:00 | 21°C

Update info coronavirus (bijgewerkt zaterdag 04-04-2020)

Let op: aangepaste openingstijden praktijk Zoutmanstraat:
Ma.11:00  - 18:00
Di. 07:30  - 17:00
Wo14:00  - 17:00
Do 07:30  - 17:30
Vr. 13:00  - 17:30
Za 10:00  - 12:30
Medische Training op afspraak! Niet meer dan 2 cliënten te gelijkertijd in de oefenruimte.

Coronavirus (COVID-19)
In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus.
Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken.
Het nieuwe coronavirus heeft zich inmiddels wereldwijd verspreid.
Ook in Nederland is het virus opgedoken. Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid).
Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.

Besmettelijkheid
De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Eén ziek persoon kan gemiddeld twee anderen besmetten. Dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt. Er zijn sind kort signalen dat mensen die (nog) geen symptomen vertonen, toch het virus kunnen overbrengen.
Er is een groot risico op besmetting als iemand voldoet aan de volgende criteria:
- In een risicogebied geweest óf bij iemand die het coronavirus heeft.
- Koorts (38° C of hoger) heeft.
- Moeilijk hoest of ademt.

Maatregelen
De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:
- Was je handen regelmatig en langdurig (20 sec.) met zeep.
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes.
- Geen handen schudden.
- Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt.
- Houd 1.5 meter afstand tot elkaar.
- Blijf zoveel mogelijk thuis.
Per 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met dinsdag 28 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs. Onder strenge voorwaarden worden paramedici hiervan uitgesloten. De consequenties voor onze praktijk leest u hier onder.

Beleid Herstelsnel.nl
Wij volgen de richtlijnen van onze beroepsorganisatie het KNGF. Bij voorkeur begeleiden wij onze patiënten per telefoon/video consult. In uiterste noodzaak, en als uitstel niet mogelijk is, kunnen we besluiten tot hands off behandeling (op 1.5 meter). Is face to face behandeling dringend noodzakelijk, en kan er geen 1.5 meter afstand gehouden worden, dan zal de patiënt moeten uitwijken naar een hiervoor ingerichte instelling met behandelaars die gebruik maken van persoonlijke berschremingsmiddelen.
Op basis van adviezen en informatie van het RIVM heeft een Expert Team Corona van het KNGF een stroomschema opgesteld, dat wij zullen hanteren naast onze eigen professionele afweging, om te komen tot de beslissing van het al dan niet leveren van fysiotherapeutische zorg.
Wij adviseren ouderen en personen met verminderde weerstand om thuis te blijven. Wij zullen deze kwetsbare groep patiënten ook niet thuis bezoeken voor behandeling.
Ook patiënten die niet horen tot de kwetsbare groep maar één van onderstaande verschijnselen hebben mogen de praktijk niet betreden.
- klachten van (neus(verkoudheid
- hoesten, kuchen of niezen
- loopneus
- keelpijn
- verhoging (= tot 38°) of koorts
- kortademigheid
- hoofdpijn
- branderige ogen
- moeheid
- je ziek voelen
- diarree
U kunt ervan uitgaan dat uw behandelend fysiotherapeut zelf ook niet één van deze verschijnselen heeft. Is dit wel het geval, dan zal deze collega niet in de praktijk komen.

Omdat het sportcomplex van HBS Craeyenhout in verband met bovenstaande 15 maart maatregel is gesloten, hebben wij alleen (strikt noodzakelijke) afspraken nu op de hoofdlocatie Zoutmanstraat 55. Wij proberen zo hygiënisch mogelijk te werk te gaan en verwachten dat ook van onze patiënten. Wij verzoeken u om de adviezen van de fysiotherapeuten op te volgen.
Voor meer betrouwbare informatie verwijzen wij naar de websites van het RIVM, de GGD en Thuisarts.nl.